Sea Ray

510 Sundancer

Цена без ДДС: $ 1300000
Размер на ДДС: $ 260000
Крайна цена с ДДС: $ 1560000
Демо яхта.Показвана на изложение. От датата на закупуване стартира гаранцията. В цената влиза безплатна марина в Кан Франция до края на 2017


ЕКСТЕРИОР


ИНТЕРИОРИзтегляне на оферта «