Sea Ray

350 Sundancer Coupe

Конфигуриране на 350 Sundancer Coupe


Онлайн конфигуратор
Базова ценa *:
$554190.00 за модел от 2020 г.

* Предлаганата цена на моторната лодка е без ДДС в Американски долари и включва цена на лодка, двигател, стандартна окомплектовка, която е описана в технически каталог,вътрешен транспорт в Америка, морска застраховка, морски транспорт, такси по разтоварване и митническо оформяне, сухопътен транспорт до България, мито, европейски сертификат и 25% тарифа.

Двигатели

$0.00
$ 14423.00
$ 23077.00
$ 37500.00
$ 21635.00

Оцветяване на корпуса

$ 2937.00
$ 5250.00

Видове подово покритие

$ 817.00
$ 1731.00
$ 2279.00
$ 6735.00
$ 3462.00

Видове покривала

$ 10481.00

Електрически системи

$ 2212.00
$ 6442.00
$ 2456.00

Кухненско оборудване

$ 1981.00
$ 9706.00

Генератори

$ 24038.00
$ 22779.00

Климатична инсталация

$ 8221.00

Аудио система

$ 4615.00

Телевизионна система

$ 2427.00
$ 1981.00

Осветление

$ 1217.00
$ 1442.00
$ 1250.00

Тоалетна система

$ 1258.00
$ 792.00

Котвен механизъм

$ 1783.00
$ 377.00

Други опции

$ 7527.00
$ 1487.00
$ 3467.00
$ 2179.00
$ 10994.00
$ 990.00
$ 1358.00
$ 1487.00
$ 5052.00
$ 8221.00
$ 962.00
$ 396.00
$ 346.00