Sea Ray

320 Sundancer OB

Конфигуриране на 320 Sundancer OB


Онлайн конфигуратор
Базова ценa *:
270350.00 за модел от 2020 г.

* Предлаганата цена на моторната лодка е без ДДС в Евро и включва цена на лодка, двигател, стандартна окомплектовка, която е описана в технически каталог, застраховка, сухопътен транспорт до България, такси по разтоварване и европейски сертификат.

Двигатели

€0.00

Оцветяване на корпуса

€ 2043.00

Видове графики

€ 364.00

Видове подово покритие

€ 636.00
€ 1386.00
€ 1671.00
€ 2900.00
€ 1036.00

Видове покривала

€ 1750.00
€ 2043.00
€ 3279.00
€ 4229.00
€ 7286.00
€ 15593.00

Електрически системи

€ 4521.00
€ 986.00
€ 1507.00
€ 2736.00
€ 2857.00
€ 514.00

Водни спортове

€ 129.00

Кухненско оборудване

€ 1593.00
€ 857.00

Генератори

€ 11064.00
€ 11064.00

Климатична инсталация

€ 4386.00
€ 7577.00

Аудио система

€ 4007.00

Телевизионна система

€ 857.00
€ 857.00

Осветление

€ 1457.00
€ 950.00
€ 350.00
€ 750.00

Тоалетна система и Водна система

€ 150.00

Котвен механизъм

€ 2943.00

Други опции

€ 2621.00
€ 429.00
€ 857.00
€ 443.00
€ 221.00
€ 1821.00