Sea Ray

355 Sundancer

Конфигуриране на 355 Sundancer


Онлайн конфигуратор
Базова ценa *:
203083.00 за модел от 2023 г.

* Предлаганата цена на моторната лодка е без ДДС в Евро и включва цена на лодка, двигател, стандартна окомплектовка, която е описана в технически каталог, застраховка, сухопътен транспорт до България, такси по разтоварване и европейски сертификат.

Двигатели

€0.00
€ 9814.00
€ 18743.00
€ 24457.00
€ 27647.00
€ 39706.00

Оцветяване на корпуса

€ 2154.00

Видове подово покритие

€ 3538.00
€ 1462.00
€ 692.00

Видове покривала и затваряне на лодката

€ 2663.00
€ 3816.00

Видове спойлери

€ 15077.00

Кухненско оборудване

€ 434.00
€ 538.00
€ 4462.00

Генератори

€ 11432.00
€ 11432.00

Климатична инсталация

€ 3662.00

Аудио система

€ 1462.00

Телевизионна система

€ 908.00
€ 908.00

Осветление

€ 615.00

Тоалетна система и Водна система

€ 692.00

Котвен механизъм

€ 3000.00

Други опции

€ 2769.00
€ 1300.00
€ 3831.00
€ 2450.00