Sea Ray

355 Sundancer

Цена без ДДС: € 269045
Размер на ДДС: € 56040
Крайна цена с ДДС: € 336244
Лодката е нов модел и е налична на марината в Созопол.


ЕКСТЕРИОР


ИНТЕРИОР