Sea Ray

SDX 270

Цена без ДДС: € 159000
Размер на ДДС: € 31800
Крайна цена с ДДС: € 190800


ЕКСТЕРИОР


ИНТЕРИОР